Ako na to  |  Príručka JavaScript  |  Otvárame okná

Dnešná časť seriálu bude venovaná, ako sa dá už aj z nadpisu usúdiť, oknám a ich manipulácii pomocou JavaScriptu. Pri surfovaní po Internete sa veľmi často stretávame s takými webovskými stránkami, ktoré po svojom načítaní otvárajú nové okná nášho prehliadača stránok a do nich nahrávajú iné stránky. Tento prvok - otváranie nových okien - sa dá použiť napr. na zjednodušenie navigácie medzi stránkami a pod.

Okná v HTML

Predtým než sa naučíme používať JavaScript na otváranie okien, si ukážeme ako je možné otvoriť okno s použitím bežných príkazov jazyka HTML. Párovú značku (tag)<A HREF=""></A> už určite dobre poznáte. Ak do tohto tagu pridáme aj parameter TARGET="meno_okna", po odkliknutí na takýto odkaz sa otvorí nové okno a nahrá sa do neho určená stránka.

PRÍKLAD 3.1 - ukážka otvorenia jednoduchého okna

<html>
<body>
Klikni <a href="file:///C:/" target="nove_okno">tu</a> a otvori sa nove okno.
</body>
</html>

V prípade, že už máme otvorené okno s daným menom a odklikneme na takýto odkaz, k otvoreniu nového okna nedôjde, len sa zamení obsah pôvodného okna. Iná situácia môže nastať v prípade, ak naša stránka obsahuje rámce (frames). Ak sa niektorý z našich rámcov volá rovnako ako naše okno, tak potom sa stanovená stránka nahrá do neho...

Okná v JavaScripte

Určíte uznáte, že i keď práca s oknami v HTML je veľmi ľahká, prináša so sebou niekoľko obmedzení. Jedno z hlavných obmedzení je, že nemáme možnosť definovať vzhľad a veľkosť okna, ktoré chceme, aby sa otvorilo. Našťastie je tu JavaScript pomocou ktorého sa to dá...
Na otváranie okien nám v JavaScripte slúži funkcia window.open(). Pomocou nej nie je problém otvoriť okno s nami definovanou veľkosťou a vzhlaďom. Táto funkcia sa skladá z niekoľkých častí:

window.open("URL","meno_okna","parametre_okna");

URL (napr. http://internet.tlp.cz)
adresa stránky, ktorá sa má nahrať do nového okna (ak nevložíme adresu a necháme "" prázdne, otvorí sa prázdne okno)

meno_okna (napr. okienko)
- názov okna, do ktorého sa má nahrať stránka (ak okno s takým názvom neexistuje, otvorí sa nové okno)

parametre okna (napr. toolbar=no,directories=no,menubar=no)
- zadávajú sa vedľa seba a oddelené su čiarkou. Udávajú vzhľad nového okna:

Parameter

toolbar
location
directories
status
menubar
scrollbars
resizable
copyhistory

width
height
top
left

Hodnota

yes / no
yes / no
yes / no
yes / no
yes / no
yes / no
yes / no
yes / no

číslo
číslo
číslo
číslo

Funkcia

má sa zobraziť toolbar?
riadok s adresou dokumentu?
políčka s vybratými adresami?
stavový riadok?
hlavné menu?
skrolovacie šipky?
schopnosť meniť veľkosť okna
má sa preniesť história stránok

šírka nového okna
výška nového okna
x-ová súradnica nového okna
y-ová súradnica nového okna

PRÍKLAD 3.2 - otvorenie okna o veľkosti 300x100

<html>
<head>
<title>Okna v JavaScripte</title>
<script>
<!--
window.open("file:///C:/","druhe_okno","width=300,height=100,menubar=yes");
// -->
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

V tomto príklade hádam nie je nič ťažké na pochopenie. Po načítaní skriptu, prehliadač stránok otvorí nové okno, do ktorého zobrazí obsah stránky, ktorá sa nachádza na adrese: file:///C:/. Keďže sa jedná o lokálnu adresu, zobrazí sa v okne výpis hlavného adresára disku C.

   
Home | Ako na to | Na stiahnutie | Tipy a triky | Diskusné fórum | Profesionálny webdesign | Kontakt
 
 
ISTUDIO webdesign & programming