Ako na to  |  Príručka PHP  |  Matematické funkcie

PI

PI() - vracia hodnotu konštanty PI (3.14159265359)
echo(PI())

Náhodné číslo

rand(od, do) - náhodné celé číslo
echo(rand(1,6)) // Vráií 1,2,3,4,5 alebo 6

X na Y

pow(x, y) - vráti x umocnené na y 
echo(pow(2,4)) // vráti 16

Zaokrúhľovanie

round(číslo) - zaokrúhli dané číslo
echo round(1.49); // 1
echo round(1.53); // 2

round(číslo, prenosť) - zaokrúhli dané číslo s určitou presnosťou
Argumentom "presnosť" udáme, na koľko desatinných miest sa bude zaokrúhľovať. Okrem kladného čísla je prípustná i nula (čo je preddefinovaná hodnota) a dokonca i záporné číslo. Pozor, návratová hodnota tejto funkcie je typu float, nie typu integer, ako by sa mohlo zdať!
echo round(1.2345, 2); // 1.23
echo round(1.2, 0); // 1.0
echo  round(654321, -3); // 654000

ceil(číslo) - Zaokrúhlenie nahor (Vždy vráti celé číslo väčšie ako zadané)
echo(ceil(1.22)) // 2

floor(číslo) - Zaokrúhľovanie nadol (Vždy vráti celé číslo menšie ako zadané)
echo floor(1.2); // 1.0
echo floor(1.9); // 1.0

Sin, Cos, Tan, Abs

cosinus cos(číslo) Math.cos(číslo) echo(cos(30)) // vrátí 1.15.. 
sinus sin(číslo) Math.sin(číslo) echo(sin(45)) // 0.8.. 
tangens tan(číslo) Math.tan(číslo) echo(tan(60)) //0.32.. 
absolutná hodnota abs(číslo) Math.abs(číslo) echo(abs(-1.2)) // vrátí 1.2 

Druhá odmocnina

sqrt(číslo) - vráti druhú odmocninu 
echo(sqrt(4)) // vráti 2

Prevod medzi sústavami

decOct(číslo) - prevod z desiatkovej do osmičkovej
decHex(číslo) - prevod z desiatkovej do šestnáctkové
decBin(číslo) - prevod z desiatkovej do dvojkové
octDec(číslo) - prevod z osmičkovej do desiatkovej
hexDec(číslo) - prevod z šestnásťkovej do osmičkovej
binDec(číslo) - prevod z dvojkovej do desiatkovej
echo(decOct(16)); //20
echo(decHex(16)); //10
echo(decBin(20)); //10100
echo(binDec(101)); //5
echo(hexDec(16)); //22
echo(octDec(10)); //8

base_convert(číslo, zo sústavy, do sústavy)  - funkcia pre prevedenie z akejkoľvek do akejkoľvek indej sústavy
echo(base_convert(30,20,10)); // 30 z dvadsaťkovej do desiatkovej

   
Home | Ako na to | Na stiahnutie | Tipy a triky | Diskusné fórum | Profesionálny webdesign | Kontakt
 
 
ISTUDIO webdesign & programming