Ako na to  |  Príručka PHP  |  Reťazce

Vyrezanie časti řetazca - substr()

substr() - vyberie z daného reťazca určenú časť.
Syntax: substr(řetězec, začiatok, koniec)
Parameter koniec je nepovinný. Pri práci s reťazcami je základ číslovania jednotlivých znakov (ako i inde PHP čísluje od nuly):

řetězec
0123456

$retezec=substr("internet", 1, 4);
echo($retezec); //vypíše "nter"
$retezec2=substr("internet", 2);
echo($retezec2); //vypíše "ternet"
$retezec3=substr("internet", -3);
echo($retezec3); //vypíše "net"

Pokiaľ nie je uvedený posledný parameter, reťazec sa odrežie až za posledným znakom.

Odstránenie prázdnych znakov

trim() - odstráni z textu všetky zbyteočné tabulátory a mezery:

$retezec=trim(" retazec s mezerami "); echo($retezec) //vypíše "retazec s mezerami"

Počet znaků

strlen() - vráti počet znakov reťazca(pri práci s nou je treba mať na zreteli, že znaky sú číslované od nuly, teda reťazec má 8 znakov, ale poslední má číslo 7):

echo(strlen("internet")) //vypíše "8"

Veľké / malé písmená

StrToUpper() - zmení znaky malých písmen na veľké

echo(StrToUpper("internet")) //vypíše "INTERNET"

StrToLower() - zmení znaky veľkých písmen na malé

echo(StrToUpper("INTERNET")) //vypíše "internet"

UcFirst() - zmení prvé písmeno v reťazci na veľké

echo(StrToUpper("internet")) //vypíše "Internet"

UcWords() - zmení každé prvé písmeno v slove na veľké

echo(StrToUpper("internet je celý svet")) //vypíše "Internet Je Celý Svet"

Obrátiť text

strrev() - obráti reťazec, bude vypísaný odzadu:

echo(strrev("Internet")) //vypíše "tenretnI"

Kód ASCII

Každý znak má svoj ASCII kód, miesto znakov môžeme písať ASCII kód. K tomu slúži metoda chr(). Pokiaľ chceme naopak text pretransformovať na ASCII kód, využijeme metódu ord():

echo(ord(a)); // vypíše "97"; echo(chr(97)) // vypíše "a"

Spätné lomítka

StripSlashes() - Odstráni z textu spätné lomítka

echo(StripSlashes($retazec));

AddSlashes() - Pridá do textu spätné lomítka

echo(StripSlashes($retazec));

HTML tagy

strip_tags() - Odstráni z textu HTML tagy

echo(strip_tags("<b>internet</b>")); vypíše "internet"

Zámena časti reťazca za iný

str_replace(časť reťazca ktorý má byť zamenený, nová časť, reťazec) - zamení časť reťazca za inú

echo str_replace("meno", "Pavol", "Vitaj na mojej stránke meno.") // vypíše "Vitaj na mojej stránke Pavol."

Prevod reťazcov na iné znaky

StrTr(řetězec, 1. sada_znaků, 2. sada_znaků) - prevedie 1. sadu znakov na 2. sadu znakov. Napríklad môžete zbaviť text diakritiky (mäkčene a dĺžne):

$text = "příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy";
die(StrTr($text, "ÁÄČÇĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽáäčçďéěëíňóöřšťúůüýž", "AACCDEEEINOORSTUUUYZaaccdeeeinoorstuuuyz"));
// vypíše 'prilis zlutoucky kun upel dabelske ody'

Pozícia v texte

StrPos(hladaný výraz, reťazec) - Vráti pozíciu výrazu v reťazci. Ak je 0, výraz sa v reťazci nenachádza, alebo je na jeho začiatku.
echo strPos("Pavol", "Vitaj na mojej stránke Pavol.") // vypíše "22"

   
Home | Ako na to | Na stiahnutie | Tipy a triky | Diskusné fórum | Profesionálny webdesign | Kontakt
 
 
ISTUDIO webdesign & programming