Tipy a triky  |  Výmena bannerov

Výmena bannerov funguje na princípe, že vy zobrazujete bannery cudzích majiteľov stránok a oni na oplátku zobrazujú vaše bannery. Takúto výmenu je možné dohodnúť aj individuálne, no praktickejšie je využiť Výmenný reklamný systém, ktorý je na to určený. Pri takýchto systémoch je síce výmena anonymná, no široké možnosti nastavenia umožňujú zobrazovať, resp. zakázať zobrazovanie určitých skupín bannerov, zákaz konkurencie a pod.

Výmenné reklamné systémy

Tieto systémy sprostredkúvajú výmenu reklamy medzi vami a ďalšími majiteľmi stránok. Tým vzniká veľká výmenná sieť, ktorú využívajú jej členovia k propagácii vlastných serverov či stránok. Člen siete poskytne reklamnú plochu na svojich stránkach a na oplátku je členovi ponúknutá možnosť zobraziť jeho reklamu na stránkach iných členov. Čím viac cudzej reklamy člen zobrazí na svojich stránkach, tým viac jeho reklamy sa zobrazí na cudzích stránkach, a tým viac budú jeho stránky propagované na Internete. Medzi členov zúčastňujúcich sa tejto výmeny patria ako veľké renomované servery, tak i osobné stránky jednotlivcov.

Výmenný pomer

Výmenný pomer je najdôležitejším ukazovateľom pri výmenných systémoch. Hovorí o tom, koľko cudzej reklamy musím zobraziť, aby sa moja reklama rovnakého formátu zobrazila na stránkach cudzích. Výmenný pomer 1:2 značí, že na to, aby sa zobrazil jeden môj reklamný banner na cudzích stránkach, musím zobraziť na vlastných stránkach dva. Rozdiel predstavuje zisk pre prevádzkovateľa výmenneho reklamného systému.
Výraz Plávajúci výmenný pomer znamená, že výmenný pomer je podľa aktuálnej situácie neustále prepočítavaný a kolíše v určitom rozpätí. Mnohé výmenné systémy používajú tento plávajúci výmenný pomer a deklarujú ho na úrovni 1:1. Takýto výmenný pomer, z hľadiska technologického a rovnako aj z hľadiska nutnosti generovať zisk pre prevádzkovateľa systému, je nedosiahnuteľný. V skutočnosti sa tieto hodnoty pohybujú blízko 1:1, zväčša v rozmedzí 1:1 a 1:2.

Faktory vplývajúce na pohyb výmenného pomeru v systémoch

Sporenie kreditov
Niektorý z členov sa v minulosti rozhodol, že bude zobrazovať cudziu reklamu, ale že nebude chcieť zobrazovať svoju reklamu u ostatných členov. Začal sporiť do budúcna. Behom určitej doby môže člen nasporiť nemalé množstvo zobrazenia, ktoré sa potom rozhodne v relatívne krátkom časovom období využiť pre svoju reklamnú kampaň. V ten moment sa stane, že dopyt po reklame prevýši ponuku. Misky váh nie sú vyrovnané, a preto je aktuálny výmenný pomer prispôsobený vzniknutej situácii.

Zákaz konkurencie a odborové cielenie
V prípade, že zoberieme v úvahu možnosť zakázať reklamu konkurencii na členských stránkach, môže sa stať, že niekto, kto má práve nárok na zobrazenie reklamy, nemá kde zobraziť, pretože iný člen reklamu z jeho odboru zakázal, alebo požaduje reklamu v odbore, v ktorom je ponuka reklamného priestoru nižšia, a preto musí počkať na okamžik, kedy bude reklamná plocha odpovedajúca jeho požiadavkám k dispozícii. Preto nie je možné, aby bol v každý okamih výmenný pomer 1:1.

Platené kampane 
Poskytovanie služieb výmennej siete je pomerne náročné a vyžaduje rozsiahle znalosti, kvalitný hardware, rýchle pripojenie k Internetu a v neposlednom rade tím ľudí. Preto vo väčšine sieťach prebiehajú i platené kampane, ktoré pomáhajú uhradiť náklady spojené s prevádzkou. Tieto kampane prebiehajú s použitím malej časti reklamného priestoru, ktorý by normálne bol použitý pre členov v rámci výmeny. Prebiehajú na zlomku reklamného priestoru v sieti a spravidla nemôžu byť cielené na konkrétne servery, aby nemohlo dôjsť k poškodzovaniu záujmu jednotlivých serverov.

Podporované formáty reklamných bannerov

Podľa štandardov definovaných asociáciou IAB sa používajú nasledovné rozmery bannerov. Z pohľadu formátu dát systém plne podporuje image bannery (súbory formátu GIF, JPG, PNG), tak i tzv. Rich-Media bannery (Flash, JavaScript, HTML).

 Názov

Rozmer
v bodoch

Maximálna veľkosť

Kreditné ohodnotenie*

Plný banner

468 x 60

20 kB

1

Polovičný banner

234 x 60

10 kB

0,5

Vertikálny banner

120 x 240

20 kB

1

Tlačítko 1

120 x 90

8 kB

0,4

Tlačítko 2

120 x 60

6 kB

0,3

Štvorcové tlačítko

125 x 125

12 kB

0,6

Ikona (mini tlačítko)

88 x 31

8 kB

0,1

Mrakodrap

120 x 600

52 kB

2,6

Širší mrakodrap

160 x 600

64 kB

3,4

Obdĺžnik

180 x 150

20 kB

1

Vertikálny obdĺžnik

240 x 400

68 kB

3,4

Štvorcový pop-up

250 x 250

44 kB

2,2

* Kreditné ohodnotenie bolo stanovené podľa systému Billboard.sk

Pre každú veľkosť reklamného bannera je určená hodnota vyjadrená v tzv. kreditoch, ktoré slúžia k vnútornému ohodnoteniu rôznych rozmerov banneru pre účely zmeny, a tiež ich maximálna dátová veľkosť, ktorú je treba brať do úvahy pri návrhu bannera.

Možnosti cielenia reklamnej kampane

Ak chceme, aby sa náš reklamný banner zobrazoval iba na stránkach s určitou tematikou, je nutné ich presne zacieliť. Cielenou reklamou môžeme dosiahnuť, že sa reklama bude zobrazovať na miestach, kam chodia potencionálni zákazníci reklamovaného produktu. Odborové členenie reklamných systémov je spravidla dobré a umožní zacieliť reklamnú kampaň do rôznych odborov.

Okrem odborového cielenia systém umožňuje cieliť na užívateľov používajúcich určitý operačný systém, určitý typ prehliadača, IP adresy a domény (užívateľ prichádzajúci z určitého rozsahu IP adries alebo zvolených domén).

Možnosti časového plánovania

Vo zvolenej výmennej je možnosť mať úplnú kontrolu nad priebehom výmeny reklamy v čase. Výmenná reklama nemusí byť realizovaná priebežne. Reklamný priestor, ktorý získate v rámci výmeny, nemusíte ihneď "spotrebovávať", ale môžete ho uschovávať a jeho neskoršie využitie potom plánovať v čase. Je možno naplánovať množstvo zobrazovanej reklamy na jednotlivé dni a jednotlivé hodiny. 

V praxi to znamená, že reklamná kampaň môže ísť napríklad iba medzi siedmou a deviatou hodinou ráno v pracovné dni. Alebo naopak, iba vo večerných hodinách a cez víkendy. Tieto parametre je možné kedykoľvek meniť aj v práve bežiacej kampani. V spojení s detailnými štatistickými údajmi je to silný nástroj kontroly nad vlastnou kampaňou.

Doporučené reklamné systémy

Používam výmenný reklamný systém Billboard.sk. Poskytuje všetky vyššie popísané funkcie a je možné jednoduchým spôsobom nastaviť cielenie kampane. Treba však mať na pamäti, že zacielená kampaň je drahšia (spotrebúva sa viac kreditov) a teda treba zvážiť, či prínos cielenej kampane je vyšší, ako pri nezacielenej kampani s nižšou spotrebou kreditov.

   
Home | Ako na to | Na stiahnutie | Tipy a triky | Diskusné fórum | Profesionálny webdesign | Kontakt
 
 
ISTUDIO webdesign & programming